Kdo o Vás pečuje

MUDr. Milan Sepši, Ph.D.

 

 • Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice v Brně, kde  pracuje dosud.
 • V roce 2001 absolvoval atestaci z Vnitřního lékařství, I. stupně. Kardiologickou atestaci absolvoval v roce 2005. V témže roce obdržel licence České lékařské komory (ČLK) : Funkční licence ČLK : pro elektrofyziologické vyšetření – diagnostická část F013, pro implantace kardiostimulátoru – kardiologická část F011 i chirurgická část F012.
 • Dále licence ČLK  – pro výkon soukromé praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro výkon poradenských služeb v oboru kardiologie a vnitřního lékařství, licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru kardiologie. V roce 2009 ukončil postgraduální studium Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno a získal titul Ph.D.
 • V roce 2014 obdržel certifikát EHRA Certified Cardiac Device Specialist level 2.
 • Od roku 2002 je zaměstnaný i na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity Brno na pozici odborný asistent. Do roku 2015 byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem 5 grantů MZ ČR, seznam jeho publikací najdete na stránkách LF.
 • V roce 2014 založil a vede kardiologickou ambulanci na ulici Rovná 3, Brno. Specializuje se na léčbu poruch srdečního rytmu: farmkologickou i nefarmakologická, včetně implantace kardiostmulátorů a implantabilních kardiovertrů-defibrilátorů a následného sledování pacientů s implantovaným přístrojem.    
 • V roce 2016 byl jmenován soudním znalcem pro obor zdravotnictví, odvětví vnitřní lékařství, specializace kardiologie.

 

Kontakt: sepsi.milan(@)kardiologicka.cz

Jana Sepši

 

 • Jako zdravotní sestra pracuje od roku 1992.
 • Nejdřív pracovala ve Fakultní Nemocnici Brno, pracoviště medicíny dětského věku - do roku 1995.
 • Následně jako certifikovaná zdravotní sestra v centru jednodenní chirurgie Sanofyto - do roku 2006. V létech 2012 až 2014 pracovala v ordinaci dětské praktické lékařky, MUDr. Yvety Tomanové.
 • Od roku 2014 pracuje v naší ambulanci. 

MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.

 

 • Od absolvování Lékařské fakulty MU v Brně v roce 2006 pracuje na Interní kardiologické Klinice Brno.
 • V roce 2010 obhájil disertační práci na téma "Využití mikrovolt T-wave alternans ve stratifikace rizika náhlé srdeční smrti".
 • V roce 2012 získal specializovanou způsobilost v oboru Kardiologie.
 • Jeho oblasti specializace jsou akutní koronární syndrom, arytmie a echokardiografie, zaměřené na získané chlopenní vady.

 

Kontakt: plokaj(@)kardiologicka.cz

MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D. FESC

 

 • Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice v Brně (IKK FN Brno), kde pracuje dosud. 
 • V roce 2011 získal diplom o specializaci v oboru Kardiologie, následující rok obhájil disertační práci ve stejném oboru a obdržel titul Ph.D. 
 • Je držitelem funkčních licencí České lékařské komory pro výkony v invazivní a intervenční kardiologii. Specializuje na problematiku zobrazovacích metod. 
 • Je členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. 
 • Od roku 2018 Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC). 
 • Je autorem či spoluautorem více než 20 publikací, úspěšným řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantů. 
 • Od roku 2019 působí jako vedoucí lékař Kardiovaskulárního simulačního centra IKK FN Brno.

 

Kontakt: jkanovsky(@)kardiologicka.cz

MUDr. Roman Miklík, Ph.D.

 • Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 2003. Během studia absolvoval zahraniční stáže ve Spojených státech amerických a v brazilské Curitibě, úspěšně obhájil 2 studentské vědecké práce.
 • Po studiích nastoupil jako sekundární lékař na Interní kardiologickou kliniku FN Brno, kde pracoval do roku 2018.
 • V rámci postgraduálního vzdělávání postupně získal v roce 2009 kardiologickou atestaci, v roce 2011 obhájil disertační práci na téma "Registry akutního srdečního selhání" se ziskem titulu Ph.D. a v roce 2013 získal licenci k povolání intervenčního kardiologa.
 • Jeho specializace je ischemická choroba srdeční, antiagregační a antikoagulační terapie. Je členem České i Evropské kardiologické společnosti, autorem nebo spoluautorem více jak 20 publikací, podílí se na grantových projektech a mnoha klinických studiích

 

Kontakt: rmiklik@kardiologicka.cz


Chcete se něco zeptat? Napište prosím mail na: ambulance(@)kardiologicka.cz